Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ ELEGANCKA” (aktualny od 25 grudnia 2014 roku)

działającego pod adresem internetowym: http://www.elegancka.com.pl prowadzony jest przez

 Bożena Łopuch "BOŻENKA"

UL.J.SŁOWACKIEGO 4

37-500 Jarosław

POLSKA 

 NIP: 792-100-12-51

REGON 650025850.

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej.

 ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ SKLEP STACJONARNY POD N/W ADRESEM:

ELEGANCKA -SALON Z BIELIZNĄ

UL.J.Słowackiego 4

37-500 JAROSŁAW

POLSKA  

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.elegancka.com.pl oraz :

dostarczania zamówionych produktów Klientowi,

formy płatności,

anulowania zamówienia,

odstąpienia od umowy,

składania i rozpatrywania reklamacji.

Kontakt ze Sklepem odbywa się poprzez:

adres poczty elektronicznej sklep@elegancka.com.pl - 7 dni w tygodniu przez całą dobę,

telefonicznie pod numerem +48 603 796 009; +48 530 932 456; od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

Stronę internetową www.elegancka.com.pl: całą dobę, 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Adres korespondencyjny ELEGANCKA-SALON Z BIELIZNĄ  Ul.J.Słowackiego 4 37-500 Jarosław POLSKA

Do korzystania ze Sklepu Internetowego elegancka.com.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Podstawowe pojęcia:

Sprzedawca –BOŻENA ŁOPUCH"BOŻENKA" z siedzibą w Jarosławiu przy ulicy SŁOWACKIEGO 4, 37-500 Jarosław POLSKA wpisana do rejestru przedsiębiorców 6411/61/2005; NIP 792-100-12-51; REGON 650025850.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.elegancka.com.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient niebędący konsumentem - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.elegancka.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej sklepu względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

Przedsiębiorca na prawach konsumenta -osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,gdy z treści tej umowy wynika,że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego,wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

 

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Konto - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

 Przed dokonaniem zamówienia każdy klient powinien zapoznać się z regulaminem korzystania ze sklepu internetowego „ Elegancka”.

Sklep internetowy Elegancka znajduje się na stronie internetowej http://elegancka.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

Oferta proponowana przez sklep jest zależna od stanu magazynowego.

Ceny towarów podanych są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ( ceny brutto).

Wszystkie towary znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta

Sklep realizuje sprzedaż na terenie RP.

Realizacja zamówień do pozostałych krajów UE tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail z obsługą sklepu. W cenach zgodnych z cenami oferowanymi na rynki zagraniczne i wyliczane są w/g aktualnego przelicznika. Koszty przesyłki w tym przypadku uzależnione są od wagi i miejsca przeznaczenia dlatego ustalane są indywidualnie.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie można składać przez sklep internetowy wypełniając formularz zamówieniowy, za pomocą poczty e-mail sklep@elegancka.com.pl [całodobowo].

Po złożeniu zamówienia (przez Internet,) Klient będący konsumentem otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z informacją o otrzymanym zamówieniu wraz ze wskazaniem odpowiedniej ostatecznej kwoty do zapłaty (zgodnie z zamówieniem Klienta oraz wybranym sposobem dostarczenia produktu) oraz potwierdzeniem informacji wskazanych w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 poz. 827).Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

· wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta), · złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

Każde zamówienie jest potwierdzone przez wysłanie do państwa na e-mail, który podajecie państwo wypełniając formularz, informacji o przyjęciu zamówienia. Następnie zamówienie to zmienia status na W REALIZACJI jest to moment oczekiwania na wpłatę (w przypadku przedpłaty na konto),otrzymujecie również państwo informację, że przesyłka została wysłana.

Każde zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnym stanem magazynowym Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie państwa nr telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwy był szybki kontakt z państwem Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym IBAN: PL 50 1020 4287 0000 2602 0043 7459 Sklepu za złożone zamówienie.

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – kolejnego dnia od daty złożenia zamówienia w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu IBAN: PL 50 1020 4287 0000 2602 0043 7459,

w przypadku zamówienia opłacanego kartą płatniczą – realizowane za pośrednictwem systemu PayU oraz Przelewy 24– w chwili odnotowania wpłaty na koncie

Wysyłka jest realizowana do 3 dni roboczych (jeżeli posiadamy towar na magazynie) lub do 21 dni (jeżeli towar musimy sprowadzić na zamówienie).

Zamówienia składane w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

Jeżeli czas ten w wyjątkowych sytuacjach ulegnie przedłużeniu, klient zostanie indywidualnie o tym poinformowany

Termin realizacji to czas między potwierdzeniem zamówienia - w przypadku dokonania płatności za pobraniem lub wpływem pieniędzy na konto sklepu - a przekazaniem towarów firmie przewozowej

Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia- źle wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

Sklep nie świadczy usług anonimowym klientom

Klient może zrezygnować z zamówienia, o czym powinien poinformować e-mailem lub telefonicznie

Po uiszczeniu opłaty zamawiający ma prawo do weryfikacji paczki w obecności osoby dostarczającej

 

Zwrot - wymiana - odstąpienie od umowy:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, klient będący konsumentem lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. Postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@elegancka.com.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lub telefonicznie nr telefonu 603796009.

4. Podstawą przyjęcia zwrotu jest doręczenie paragonu lub faktury oraz poprawnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy.

5. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ELEGANCKA-SALON Z BIELIZNĄ ul. J.Słowackiego 4 37-500 Jarosław POLSKA

8. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

10. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy. Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

Reklamacja towaru:

Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

1. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem internetowym www.elegancka.com.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@elegancka.com.pl lub telefonicznie +48 603796009

2. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłaszając reklamację należy podać w szczególności imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego zamieszczony jest na stronie sklepu www.elegancka.com.pl w zakładce„ reklamacje i zwroty"

3. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni w przypadku konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail klienta lub w inny sposób wskazany przez klienta.

Reklamowany produkt należy przesłać na adres:

ELEGANCKA-SALON Z BIELIZNĄ 

ul. J.Słowackiego 4

37-500 Jarosław POLSKA

4. Sklep internetowy nie odbiera przesyłek za pobraniem.

5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu każdy klient informowany będzie z wyprzedzeniem drogą mailową.

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR:

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a klientem,który nie jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta,zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 Formy płatności:

1. Zapłaty za zamówione towary w przypadku zamówień z adresem dostawy na terenie Polski można dokonywać w następujących formach: ­

za pobraniem - zapłata u listonosza lub kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany adres;

przelewem tradycyjnym - płatności dokonuje się za pomocą przelewu na konto bankowe: PKO BP Oddział Jarosław numer 50 1020 4287 0000 2602 0043 7459.

kartą płatniczą – transakcja następuje w czasie realizacji zakupów kartami systemów płatniczych VISA International i MasterCard International, dopuszczonymi do realizacji Transakcji w Internecie; obsługiwane przez PayU oraz Przelewy 24

e-przelewem - za pośrednictwem bramki  PayU i Przelewy 24.

 

2. W przypadku płatności przelewem, płatności należy dokonać nie wcześniej jak po otrzymaniu potwierdzenia ze sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. W przypadku płatności dokonanej przelewem, e-przelewem lub kartą płatniczą, w przypadku nie otrzymania środków na konto w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia do realizacji, złożone zamówienie podlega anulowaniu.

 

1. Przesyłki z miejscem dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem:

Paczkomaty  InPost

Poczty Polskiej – Paczka pocztowa - przesyłka dostarczana do domu odbiorcy w terminie do 3 dni roboczych od momentu nadania.

Poczty Polskiej – odbiór osobisty we wskazanym Urzędzie Pocztowym – przesyłka dostarczana jest do Urzędu Pocztowego skąd adresat może podjąć ją osobiście.

Kurier InPost DPD lub inny- przesyłka dostarczana do domu adresata w terminie do 3 dni roboczych od momentu nadania.

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl